image

Titlu proiect:
Dezvoltarea marketingului turistic în comuna Dealu
Acțiunea nr.1
Centrul local de informare și promovare turistică
Acțiunea nr. 2
Materiale de promovare

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013
Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European
Agricol pentru Dezvoltarea Rurală și Planul European de Redresare Economică

Székelyszenttamás

Az egyre gyarapodó és dinamikusan fejlődő Székelyszenttamáson 2012-ben, az első falunap keretében helyezték el az újonnan építendő kultúrotthon alapkövét. A mai templom a falu délnyugati részén, a kiemelkedő, kőfallal keritett Templomdombon épült, klasszicista stílusban 1820–1822 között, a régi templom helyén. A templom hármas tagolású: hajó-torony-szentély. A torony előtti részen, a kőkerítés kapujáig és azon kívül is egy régebbi épület fundamentum- és omladékkövei alkotják a földfelszint. Mindez a régi templom helyét jelölheti. A plébánia már az 1333. és 1334. évi pápai tizedjegyzékben szerepel, tehát a XIV. században temploma is volt.